2024. 05. 25. szombat
Orbán
: 386 Ft   : 356 Ft Benzin: 625 Ft/l   Dízel: 687 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Tiszaparti Fort Bragg

JETfly  |  2005. 06. 06., 08:53

A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Ezred - a megszűnt MH 87. Bakony Harci Helikopter Ezred és az MH 89. Vegyes Szállító Repülő Ezred személyi és technikai bázisán - 2004. október 1-jén érte el készenlétét és kezdte meg működését.

Szolnok megyei jogú város képviselő-testülete kérte, hogy a megalakuló új ezred is viselje a város nevét, és jelvényébe építse be annak címerét. Szolnoki beszélgetésünk során az ezred parancsnokától, Orosz Zoltán ezredestől emellett még azt is megtudtuk, hogy az alapfeladatok végrehajtásán túl fő célkitüzéssé a NATO-követelmények magas szintü teljesítése vált. Az újonnan megalakított ezred a kiképzési feladatokat egy szállítóhelikopter-zászlóalj (MI-8 és MI-17 közepes szállítóhelikopterekkel) és egy harcihelikopter-zászlóalj szervezetben (MI-24V és MI-24P típusokkal) látja el.

- Ezredes úr! Gyakorlatilag két korábbi alakulat - a 87. Bakony Harci Helikopter Ezred, illetve a 89. Vegyes Szállító Repülő Ezred - bázisán és összevonásával jött létre, alakult meg a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Ezred. A csapat tavaly szeptemberben már a készenlétet is elérte, de vajon milyen fő feladatokat jelentett ez az ezred számára, illetve ez az átalakulás milyen tapasztalatokkal szolgált?

- A szentkirályszabadjaiak helikopteres alakulatként müködtek, a szolnokiak pedig - mint ahogy a nevükben is benne volt - részben helikopteres, részben pedig szállító, kiképző feladatokat láttak el. A megalakult 86. Szolnok Helikopter Ezred a helikopteres képességeket integrálta. Nem kis munka volt az átszervezés - ezt tudja mindenki -, hiszen jelentős mennyiségü haditechnikai eszközt kellett átcsoportosítani, mindkét alakulatot fel kellett számolni. Aki végzett már ilyen tevékenységet, az tudja, hogy mivel jár ez a munka: az anyagokkal tételesen el kellett számolni, ami kikerült a rendszerből, azt leadtuk, ami pedig a rendszerben maradt, azt integrálni kellett az új alakulatnál. Persze a személyi állományról is gondoskodni kellett, meg kellett tervezni valamennyi hivatásos és szerződéses katona jövőjét a kialakult helyzetben. Az átszervezés után az alakulat megkezdte a müködését: egy összekovácsolási folyamat indult el, az új feladatrendszernek megfelelően készítettük fel az állományt. Erről később számot is adtunk: a készenlétet a meghatározott, 2004. szeptemberi határidőre elértük. Természetesen a készenlét elérését éles helyzetben kellett bizonyítani. Ez a feladat a balatonöszödi - többek között Tony Blair brit miniszterelnök részvételével lezajlott - kormánytalálkozó biztosítása volt. A védendő objektum meghatározott környezetében a földfelszíntől az alsó légtérig történő biztosításáért, ellenőrzéséért feleltünk. Csapatunknak a rendszeresített haditechnikai eszközökkel, a harci és szállítóeszközökkel kellett az alkalmassági képességet elérni. Tisztjeink, tiszthelyetteseink megfeleltek az elvárásoknak, meghatározott időn belül teljesítettük a készenléthez szükséges normatívákat. Ezt a Légierő Parancsnokság kontrollálta, a HM HVK szintjén folyamatosan ellenőriztek bennünket. Összességében elmondható, hogy az ezred kiváló helikopteres képességeket jelenít meg, emellett a szárazföldi csapatok és a légierő érdekében különböző szállítási feladatokat, sőt, az előbbiek érdekében klasszikus tüztámogatási feladatokat is teljesít. Tavaly a szárazföldi haderő átalakulásával kapcsolatban megjelent a "könnyü gyalogos kultúra" fogalom. Ennek is szerves részét képezi a helikopteres alkalmazás, az ő feladatvégrehajtásukat is mi biztosítjuk, vonatkozik ez kiszállításra, de a tüztámogatás adott körzetben történő biztosítására is. Nagyon fontos feladat még az ezred részére a légi kutató-mentő szolgálat ellátása is, a Magyar Köztársaság Nemzetközi Polgári Repülési Szervezeti (ICAO) tagságából adódó állami feladatunk. A tagországok részére követelmény, hogy a területek feletti légtérben és a területükön folyamatos légi kutató-mentő szolgálatot lássanak el az átvonuló, áthaladó légi forgalom biztosítására. Az ország két kutató-mentő körzetre van osztva, a keleti szektorban Szolnok anyarepülőtérről látjuk el ezt a készenlétet, a nyugati szektorban pedig a pápai bázisrepülőtérről adjuk a szolgálatot. A hajózó állomány innen, Szolnokról jár Pápára. A meglehetős leterheltséget okozó szolgálat mellett elvárás az ezredtől a különböző szintü állami vezetők szállítása mind belföldön, mind a helikopterek hatósugarának megfelelő szomszédos országok területére.

- Tudjuk: a haderő-átalakítás végrehajtása során a képzett, szakmailag minőségi katonaállomány megtartását fontosnak tekinti mind a politikai, mind a katonai vezetés. Ennek ellenére nem volt, nem lehetett érzelemmentes ez az átszervezés sem. Utólag hogyan értékeli az ezredparancsnok az integráció nem könnyü időszakát?

- A diszlokáció nyilván nem volt érzelemmentes, óriási empátiával kellett kezelni ezt a problémát. Úgy gondolom, hogy azok a gondok, melyek az áttelepülés időszakában és az átszervezés kezdeti időszakában megjelentek, elsősorban érzelmi indíttatásúak voltak. A 2005-ös évet a helikopterezred már konszolidált körülmények között, a béke kiképzési feladataira és a megszabott teendők magas szintü ellátására koncentrálva indította. Jelenleg is vannak olyan kollégák, akik ingáznak Veszprém és Szolnok között, de azt hiszem, beszédes adat, hogy 220 fő vállalta így is a szolgálatot. Főleg a lakhatás, az utazás, a gyerekek elhelyezése nem volt mindegy. Az ingázó kollégák leginkább családi okok miatt utaznak, sokuknál a feleség végzettségének megfelelő munkahely nem volt biztosítható a környéken. Nem egy olyan kolléga van, akinél a feleség jövedelme a meghatározó, vagy pedig nagyobb, érettségi előtt álló gyerekeik vannak. Ők azért vállalják az ingázást, hogy a gyerek számára ne okozzon törést a változás. Szolnok helyőrségben volt lehetőség lakásvásárlásra is, emellett sokan albérletben laknak, ezt az elhelyezési formát is támogatja a Magyar Honvédség. Az ingázók részére az utazást bérelt vagy saját, illetve a Bakony Volán szerződéses autóbuszaival oldjuk meg. Összességében elmondható: a Helikopter Ezred összekovácsolódott, a normál békekiképzésnek megfelelő feladatainkat látjuk el, mindenki a munkájára, a feladat végzésére koncentrál.

- Az alakulat Szolnok mellett a Tiszától keletre fekvő nagy múltú repülőtéren települ. A 2000 méteres betonnal rendelkező repülőtéren az 1940-es évek elejétől folyamatosan állomásoznak katonai repülők. Ennek köszönhetően napjainkra a város a magyar katonai repülés meghatározó tényezőjévé vált. Hogyan alakul az ezrednél a hajózó, illetve a müszaki állomány létszáma, a hivatásos és a szerződéses katonák aránya?

- Két alakulat összevonásáról volt, van szó, a sajtóban már korábban is megjelent: a helikoptertechnika mennyisége mintegy 60%-kal csökkent, ennek megfelelően a helikoptervezetői és a repülő-müszaki állomány is ilyen arányban lett kevesebb. Több mint 1500 fő az engedélyezett létszámunk, de szükség is van ekkora személyi állományra, hiszen a már felsoroltakon kívül egyéb feladatai is vannak az ezrednek. Részt veszünk a repülő-müszaki gyakorlati oktatásban. Az ezreden belül van egy Repülő Müszaki Oktatás Biztosító Központ, amely a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, illetve a Kinizsi Pál Tiszthelyettesképző Központ részére nyújt segítséget. Gyakorlati oktatásban vesznek részt a kollégák, de ugyanúgy az ezred feladata a Repülő Múzeum, hivatalos nevén a Repüléstörténeti Szakkiállítás, a Repüléstörténeti Szakgyüjtemény üzemeltetése, fenntartása is; a múzeum és a kiállított repülőeszközök a Hadtörténeti Intézet és a Múzeum tulajdonában vannak. Emellett még szintén az ezred feladata az ottani repülőklubok üzemeltetése alatt lévő Szandaszőlősi Repülőtér és a Gyöngyös-Pipishegyen lévő füves repülőtér - amely szintén katonai repülőtér - karbantartása, felügyelete is. Szolnokon mint az egyik legnagyobb vidéki helyőrségben 3200 katona szolgál. A mindenkori helikopterezred parancsnoka egyben Szolnok Helyőrség parancsnoka is, tehát a katonai közigazgatás első embere. Jelenleg még két laktanyában települnek az alakulatok Szolnokon, de várhatóan az év végére már csak ez az egy müködő laktanya lesz. A helikopterezred parancsnoka egyben a laktanya parancsnoka is. A költözés az év második felében várható, ám már most látszik, hogy ez hosszabb folyamat lesz.Az ezrednél szolgálók 2/3-a hivatásos, 1/3-a szerződéses katona, emellett a polgári állomány viszonylag kis létszámú. Ez azért van így, mert a légierő csapatainál - a technika magas színvonala miatt - mindig kevés volt a sorkatona. A berendezések üzemeltetése, müködtetése jól felkészült, legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkező, kvalifikált, tudáshoz kötött szakembereket igényelt és igényel ma is. A légierőnél a sorállomány csak őrzés-védelmi, gépjármüvezetői feladatokat látott el. Ebből adódik, hogy noha áttértünk a professzionális haderőre, már csak szerződéses és hivatásos állomány van, az arányok mégis megmaradtak. Szolnokon és környékén válogatni lehet a szerződéseseknek jelentkezők közül, így a minimális fluktuáció ellenére sem okoz problémát a megüresedő helyek feltöltése. A szerződéses katonák szolgálatellátása minőségileg javult.

- Miként épülnek fel az ezred zászlóaljai, milyen technikai eszközök tartoznak a zászlóaljak szervezetébe?

- Gyakorlatilag két helikopter-zászlóalj van az ezrednél, egy harci helikopter-zászlóalj és egy szállító helikopter-zászlóalj. Nem titok, ezt annak idején megírták a civil újságok is, 42 db szállító helikopterből 15 db, 32 db harci helikopterből pedig 12 db maradt rendszerben. Ezek a Mi-24-es típus különböző változatai, egy pár D, V és P változat. Ebből a 12-ből jelenleg 2 db a P, a többi D és V. A legöregebbek a D változatok - pótlásukra fog majd beállni a 6 db V és a 6 db P modifikáció. Ez utóbbiak, (P) a német segélyből kapott harci helikopterek, a legmodernebb változatot képviselik. A P változatok közül már megtörtént néhány helikopter felújítása, nagyjavítása, a többi még a Dunai Repülőgépgyár Rt.-nél van. Ezek 15 évesek, hosszú kifutásuk van, még sokáig rendszerben tarthatók. Csupán a minimális müszerezettségben térnek el elődeiktől, gond nincs velük, hiszen pilótáink mindegyik modifikációt ismerik, repülik. A szállítóknál pedig a Mi-8-as és a Mi-17-es típusok vannak rendszerben.

- Hogyan valósul meg a NATO-követelmények teljesítése a megalakult szervezet felépítésében, a kiképzési feladatok mindennapos végzésében? Megfogalmazták-e már az elvárásokat az ezred számára?

- Természetesen rögzítve vannak az elvárások, a NATO Szövetségi Rendszer elsősorban a légi kiürítésben, a MEDEVAC-feladattal számol a helikopterezred vonatkozásában. Erre nemzeti keretek között egyértelmüen felkészült az ezred, a NATO-megfelelésre pedig tovább folytatjuk a tréninget, elsősorban a fedélzeti berendezések, az egészségügyi berendezések integrálása a cél. Ezt nagyon fontos rögzíteni, hiszen az egészségügyi kiürítés nem egyszerüen azt jelenti, hogy felpakoljuk a fedélzetre a sérülteket, és elszállítjuk őket valahová. A NATO-követelmények szerint egy MEDEVAC-feladat azt jelenti, hogy a fedélzeten meghatározott egészségügyi müszereket, berendezéseket lehet találni. A felcserszemélyzet a szállítás közben el tudja végezni a szükséges szakbeavatkozást, el tudja látni a sérülteket.  A NATO-követelmények szigorúbbak, mint a nemzetiek, megvan az integrálási procedúrája. Amikor ezt a Magyar Köztársaság elfogadja, attól kezdve nem beszélünk nemzeti és NATO-követelményekről, akkor már csak egyfajta elvárás lesz.Az egészségügyi kiürítésen kívül az előretolt repülésirányító csoport müködése is tervezett. Ez egy olyan képesség, amely a harctéren a szárazföldi alakulatokkal együtt mozog, és a közvetlenül repülésirányítást végez mind a harcászati repülőknek, mind a harci szállító helikoptereknek.Még nagyon fontos megemlíteni a Katonai Katasztrófa Rendszert. Ez most az árvízvédelem miatt is szem előtt van, és aktuális, ezen képességét már többször bizonyította a helikopterezred. Idén már február utolsó hetében megkezdtük a felkészülést. A Közép-tiszai Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal nagyon jó az együttmüködés, az információk is tőlük érkeznek. Az ilyenkor szokásos karbantartó és ellenőrző repüléseket, a külső függesztményü teherrel történő repülést, a csörlőberendezés használatát, a gyakorlórepüléseket mind elvégeztük. Ebbe a feladatba gyakorlatilag mindenkit bevontunk, a veszélyeztetettség mértékétől függően állunk készenlétben. Mivel a müszaki állomány számára ez nagy fizikai igénybevétel, ezért váltásos rendszerben látjuk el ez irányú feladatainkat. Folyamatos a munka, folyamatos a feladat-végrehajtás is. Emellett a különleges eseti, nemzetgazdasági feladatok, speciális elvárások teljesítésére is képesek vagyunk, bár ezek mind a Honvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartoznak, az ilyen megkereséseket a tárcavezető engedélyezheti. Megkeresés esetén szerződést kell kötni, majd térítés ellenében elvégezzük a feladatot.

- Az elmúlt időszak a honvédelem napi ünnepségek mellett gazdag volt a repüléssel kapcsolatos protokolleseményekben is, megrendezték a bázis névadó ünnepségét, emellett a repülőemlékmü avatására is sor került...

- A bázis névadó ünnepségét május 19-én rendeztük. A laktanyánkban települő alakulatok és intézmények parancsnokai megállapodtak, olyan személy legyen a névadó, aki kötődhet mindenkihez, és életútjával példát is mutathat. Így merült fel ittebei Kiss József hadnagy, első világháborús hős neve. Névadónk a tiszthelyettesi és a tiszti állományhoz is kötődhet, emellett a szárazföldhöz, de a repülősökhöz is. Az objektum neve - a vezérkarfőnöki parancs alapján - ittebei Kiss József Helikopter Bázis lett. A fentiek alapján is megállapítható, hogy Szolnok a hazai repülés bölcsője, a repülőcsapatok, a repülőszakember-gárda jó része innen került ki, a helyőrségben ma is jelentős számú nyugállományú katona él. A repülőcsapatokhoz, a repüléshez kötődően három nyugállományú egyesület müködik. Ezek közül a Magyar Veterán Repülők Szolnoki Egyesülete kezdeményezte egy repülőemlékmü felállítását. Kiss László nyugállományú alezredes vezetésével már több éve különböző jótékonysági rendezvényeket szerveztek, és gyüjtötték a pénzt az emlékmü megvalósításához. A tavalyi évben került olyan fázisba az előkészületi folyamat, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata is elismerte a város repülőmúltját, felkarolta ezt a kezdeményezést, és pályázatot írt ki az emlékmü elkészítésére. A közel 60 pályamüvet zsüriztették, kiválasztották a nyertes alkotást, és önkormányzati közgyülési határozatot hoztak az emlékmü létrehozásáról. Az avatás május 27-én, az MH 86. Szolnok Helikopter Ezred napján, a Repülő Múzeum előtti szabad téren történt.

A címer és a jelmondat

Szabó Imrefia Béla szolnoki képzőmüvész tervezte meg a helikopterezred címerét. Ez magában hordozza a 87-es és a 89-es címer elemeit is. Rögzített előírások tartalmazzák, hogy egy címer a heraldika szabályai szerint milyen elemekből, hogyan épülhet fel. Például nem tartalmazhat nemzeti színeket, konkrét fegyverzettechnikai eszközre utaló jellege sem lehet. A formája, illetve a babérkoszorú egyik fele a "Bakonyé", a "Szolnok"-ból pedig megmaradt a városi címer, illetve a légcsavarszárny, valamint a koszorúnak a másik fele. A helikopterezred jogelődeinek nem volt jelmondata, ezért az állomány úgy gondolta, hogy jó lenne, ha nekik volna. A jelmondatra a szentkirályi és a szolnoki állomány is pályázott. Érdekes, hogy ebből a kettőből lett ötvözve a jelenlegi jelmondat. A szentkirályi állománytól származó legkiválóbb javaslat a "tisztesség, bátorság" volt, a szolnokiaktól pedig: a "bátorság, becsület". Így lett a megoldás: "tisztesség, bátorság, becsület". Az alakulat tábori lelkészét, Takács Tamás őrnagyot kértük meg arra, hogy a heraldika szabályai szerint latinul fogalmazza meg a jelmondatot a címerpajzsra. Az ezred jelenleg is e jelmondat szellemében tevékenykedik.

A közeljövő

A beszélgetés végén még megtudtam Orosz Zoltán ezredestől, hogy nagyon jó együttmüködést ápolnak a helyi MH 34. Bercsényi Felderítő Zászlóaljjal és az MH 25/88-as Könnyülövész Zászlóaljjal is. A kiképzést az illeszkedési pontok mentén közösen tervezik, szervezik. Készülnek a Bulgáriában lebonyolítandó nemzetközi NATO Pfp, kutató-mentő MEDEVAC-gyakorlatra, illetve a romániai nemzetközi kutató-mentő együttmüködésre, a Cooperative Sarexre is. Persze a legfontosabb megméretésük a Magyar Honvédség őszi gyakorlata, a Nouble Journey’05 elnevezésü kiképzési esemény lesz, szóval az MH 86. Szolnok Helikoper Ezred nem fog unatkozni az idén sem!

Orosz Zoltán ezredes, ezredparancsnok

A 49 esztendős főtiszt 1977-ben végzett helikoptervezetőként. Ezt követően Szentkirályszabadján helikoptervezetőként, majd 1984-től Szolnokon helikoptervezetőként, illetve különböző szintü parancsnoki beosztásokban szolgált. 1987-1990 között elvégezte a Gagarin Repülő Parancsnoki Akadémiát, majd visszakerülve Szolnokra - 1990-2000 között - ezredmegfigyelő, később hadmüveleti és kiképzési osztályvezetői beosztásokat látott el, közben hollandiai törzstiszti és németországi századparancsnoki tanfolyamokon is tanult. 2000-től a Szolnok Vegyes Szállítórepülő Ezred parancsnokhelyettese, majd - a ZMNE vezérkari tanfolyamának elvégzése után - 2003-tól megbízott parancsnoka, 2004-től pedig az újonnan megalakult MH 86. Szolnok Helikopter Ezred parancsnoka. A csaknem 3000 repült órával rendelkező ezredes nős, angolul és oroszul is beszél.

A névadó: ittebei Kiss József

Az első világháború egyik legeredményesebb magyar pilótája ittebei Kiss József hadnagy, az aradi vértanú, Kiss Ernő tábornok unokája volt. Nevét talán jobban ismerik határainkon túl, mint szülőhazájában. Nem annyira a légi győzelmeinek a száma miatt, sokkal inkább megvívott csatái révén. Ő volt a "levegő lovagja", így hívták ellenfelei is. Emberséges magatartása sokszor zavarba ejtette az egymással kíméletlenül küzdő repülőket mindkét oldalon. Kiss József 1896. január 26-án született Pozsonyban. Az első világháború kitörésekor - családi hagyományok miatt is - a katonai indíttatású, 18 esztendős fiatal ipari iskolai tanulmányait megszakította, s önként jelentkezett a frontra. Gyalogos honvédként került ki az orosz hadszíntérre. Hamarosan megsebesült, majd hosszabb kórházi ápolása után visszakerült ezredéhez. Technikai képzettsége révén 1915 őszén elfogadták jelentkezését a császári és királyi légjáró csapathoz. A bronz vitézségéremmel kitüntetett tizedes így került a bécsújhelyi repülőgép-vezető iskolára. 1916 májusában az olasz frontra vezényelték, a 24. Felderítő Repülőszázadhoz. Egysége a dél-tiroli Pergineében állomásozott, s az Alpok felett végzett felderítéseket Hansa Brandenburg D I repülőgéppel. A fiatal pilóta már az első hónapban hat bombázó és fényképező bevetésen vett részt, sőt légi harcba is bocsátkozott. Egy alkalommal három olasz vadász támadta a Lloyd felderítőt. Kiss József a segítségére sietett, s az önfeláldozó közbeavatkozásának köszönhetően a gép megmenekült. Ezután kapta meg a tábori pilóta kinevezést, és előléptették szakaszvezetővé. 1916. június 20-át tekintjük repülő-pályafutása fordulópontjának, ekkor - az Etsch völgye felett - támadott meg egy nagyobb Caproni-alakulatot. Bátor tett volt a lomha felderítőgéppel rárontani egy egész kötelékre. Gépe 70 találattal érkezett haza, ám az egyik Capronit sikerült a földre kényszerítenie. Augusztus 25-én négy Caproni támadta meg Pergine vasútállomását. Kiss azonnal a levegőbe emelkedett. Ez volt az első alkalom, amikor kipróbálta azt a különös harcmodort, amiért később "a levegő lovagjaként" emlegették: "Miért ne lehetne az ellenfelet élve a földre hozni?" Talán kivételes bravúrnak szánta akkor az ötletet, de valószínübb, hogy átérezte a légi párbaj vezetésének kilátástalan helyzetét, hiszen akkoriban ejtőernyőt még nem használtak a pilóták. Amint mögé került az egyik Caproninak, szorosan a nyomában maradt, és rálőtt egy figyelmeztető sorozatot. Az olasz hevesen védekezett, mindenáron ki akart törni, de az orra elé vágódó, jól irányzott rövid sorozatok jobb belátásra kényszerítették. A pilóta belátta, hogy ha életben akarnak maradni, engedelmeskedniük kell. A Caproni alig sérült meg, személyzete pedig teljes épségben került fogságba. Kiss ekkor a következőket írta a naplójába: "Este végtelen nyugalom öntötte el egész bensőmet. Jóleső érzéssel feküdtem le, hogy legyőztem az ellenséges gépet, és ezt a győzelmet nem árnyékolta be az emberhalál..."Kiss József neve fogalommá magasztosult az egész frontvonalon. Sikereire felettesei is felfigyeltek, hetedik igazolt légi győzelme után - 1917 novemberében - áthelyezték az 55. Vadászszázadhoz. Az alakulat jobbára magyar repülőgép-vezetőkből állt, és sorra aratták légi győzelmeiket az Albatros D III gépeikkel. 1918 januárjában egy 4 Spadból álló ellenséges rajjal hosszan tartó légi csatát vívott, közben súlyosan megsebesült, de az utolsó erejével földre tette a gépét. A legmagasabb altiszti rendfokozatot érte el, három arany, négy nagyezüst, öt kisezüst és három bronz vitézségi érem függött a mellén. Neve ismert volt az egész monarchiában és ellenfelei körében is. 19 igazolt légi győzelmet tulajdonítottak neki, és ebből legkevesebb kilenc alkalommal élve, gépestül kényszerítette ellenfeleit a földre. A 22 éves fiatalember mindössze két esztendő alatt alapozta meg hírnevét, ezalatt majd mindent elért, amit csak elérhetett egy katona, kivéve a hadnagyi aranycsillagot. Utoljára 1918. május 24-én szállt fel Phoenix D II repülőgéppel. Ekkor élethalálharcot vívott öt angol vadásszal, akik közül egyet lelőtt, de végül mégis áldozatul esett a túlerőnek. Néhány nappal később az angol repülők - egy levél kíséretében - koszorút dobtak Levico repülőterére: "A Royal Flying Corps végső üdvözletét küldi bátor ellenfelének, Kiss József pilótának, aki Campolongo felett halt hősi halált." A hadnagyi kinevezése 24 órán belül megérkezett alakulatához, a tiszti sapka azonban már csak a koporsóját ékesíthette.

Ha tetszett a cikk, kövesse
a JETflyt a Facebookon!

Még több friss hír

2024-05-08 14:18:36
Rendhagyó módon két előadással folytatódott április 24-én a Hadak útján hadtörténeti előadás-sorozat. Pozsgay Gyula grafikus és Dr. Pozsgay Péter tartalékos főhadnagy mindkétszer vitéz nemes Molnár László főhadnagyról mesélt, aki 25 igazolt légi győzelmével az egyik legeredményesebb magyar vadászpilóta volt a második világháborúban.
   MÁSOK ÍRTÁK
2024. 05. 24., 11:58
Minden ami repülés címmel szombaton kiállítás nyílik a Ballószögi Faluházban. A négynapos rendezvény fókuszában a 30 éves ballószögi repülőtér áll, és több egykori vadászrepülő pilóta is ellátogat a nagyszabású eseményre.
2024. 05. 23., 09:26
MiG és Szuhoj harci repülőket állított ki a kertjében egy kiskőrösi gyűjtő. A Dutra Fesztivál megnyitónapján Firkó János is bemutatta kedvenceit a közönségnek.
2024. 05. 22., 09:13
A második világháborút követő években az amerikai légierő, a haditengerészet és a tengerészgyalogság legtöbb gépe még dugattyús motorral repült.
2024. 05. 21., 10:18
A magyar cég saját megrendelőinek végez majd repülőgép-karbantartást a bukaresti Baneasa repülőtéren, ebbe bevonja a román repülőgép-karbantartó vállalat létesítményeit, infrastruktúráját, eszközparkját, szakembereit.

  Legfrissebbek most

  HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Amennyiben feliratkozik alkalmi hírlevelünkre, postafiókjába küldjük a legfrissebb híreket!

E-mail cím:

Megszólítás:


A hírlevél feliratkozáshoz el kell fogadni a feltételeket.

Feliratkozás most

  Háború Művészete magazin

A Flotprom internetes szakportál 2024. május 2-án közzétett információi szerint a Volga mellett fekvő Zelenodolszkban működő Gorkij Hajógyárban, a hónap folyamán két új hadihajót bocsátanak vízre, a Karakurt-osztályú (Project 22800) Tájfun korvettet és a Project 22160 típusú, Viktor Velikij járőrhajót.