2018. 03. 17. szombat
Gertrúd, Patrik
: 312 Ft   : 252 Ft Benzin: 366 Ft/l   Dízel: 376 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Harcforduló

JETfly  |  2004. 04. 03., 10:18

2004 március végén Balogh Imre vezérőrnagy a Magyar Honvédség légierő csapatainak parancsnoka nyugállományba vonult. A jövőben Moszkvában az orosz-magyar fegyverexport koordinálásával foglalkozó iroda vezetője lesz. Utódja a Magyar Légierő élén Sági János vezérőrnagy, aki eddig a parancsnok első helyettese volt. Sági tábornok úrral – aki a pilótakeresztségben a Zsiga kódnevet kapta – készült interjúban egyaránt érintjük a múlt, a jelen, és a jövő kérdéseit.

Fiatal olvasóink lehet, hogy a tábornok úr nevét nem, de a fényképét biztosan ismerik, hiszen az Aranysas magazin "Leszállóirányon" címü sorozatának több fotóján is szerepelt mint egykori pilótanövendék. Azok a képek több mint 30 évvel ezelőtt készültek. Kérem, hogy foglalja össze repülőtiszti pályafutását az egykori szovjet kiképző repülőterektől a mostani kinevezéséig.

Repülőparancsnoki Akadémia, Moszkva. Sági János százados a felső sorban jobbról a harmadik.

29 évvel ezelőtt,1975-ben fejeztem be a szolnoki Kilián György Repülő-Müszaki Főiskolát és a kiváló tanulmányi eredményem miatt főhadnagyi rendfokozatban kezdhettem el a repülést Kecskeméten, az 59. harcászati vadászrepülő ezrednél. Hat évig szolgáltam először mint repülőgépvezető, majd négygépes repülő rajparancsnokként. 1981-ben a 2. század parancsnok helyetteseként iskoláztak be a Gagarin Repülőparancsnoki Akadémiára Moszkvába.

Az akadémiai elvégzése után négy évig a számomra legmeghatározóbb beosztást láttam el, vadászrepülő századot vezettem. Ezt követően töltöttem be az egységparancsnok helyettes beosztást, majd 1989 végén neveztek ki az alakulat parancsnokának. A politikai időszámítást használva a rendszerváltást és a délszláv polgárháborút ezredparancsnokként éltem meg. 1992-ben angol nyelvtanfolyamra vezényeltek, mely elvégzése után az USA Vezérkari Repülő Akadémiájának lettem hallgatója. Hazatérve a Magyar Honvédség Légvédelmi Főcsoportfőnökségének repülőfőnök helyetteseként szolgáltam két évig, 1996-ban Főcsoportfőnök lettem. Ezt követően a Honvéd Vezérkar Hadmüveleti Főcsoportfőnökségén szolgáltam, főcsoportfőnök-helyettesként a légierőt képviselve. Mint pályafutásom minden korszakára, így a Balaton utcában töltött évekre is szivesen emlékezem vissza, hiszen az akkori vezérkari főnök mellé szerveződött csapat újszerü tevékenységet végzett, sok hasznos gondolat abban az időben született meg.

1999-ben hazánk a NATO tagja lett, számomra pedig lehetőség nyílt megismerkedni egy újabb szakterülettel, dandártábornokként a NATO Dél-európai parancsnokságának CAOC-5 légtérellenőrző és irányító központjának lettem a parancsnokhelyettese. Az ARANYSAS stábja járt Poggio Renaticóban, tehát látták a mostani rendezett állapotokat.Az én időmben kellett megteremteni a tervszerü munkavégzés alapjait, hiszen akkoriban még csak páran szolgáltunk a Ferrara melleti bázison. Még NATO értékelés szerint is gyorsan, alig három év alatt értük el a megkívánt hadrafoghatóságot, így mi vehettük át a vicenzai központ tevékenységét.

Légvédelmi Főparancsnoki interjú 1996.

NATO kiküldetésem végeztével itt Veszprémben, Balogh vezérőrnagy úr első helyetteseként folytattam szolgálatomat.

A szakmai életút felvázolásánál említette a kilencvenes évek elején határaink mellett zajló polgárháborút, melynek voltak hazánk légterét érintő eseményei is. Akkoriban kaptam először lehetőséget az éles készültséget adó repülőgépek fényképezésére Kecskeméten. Az ott készült képeket nézegetve felvetődik a kérdés, 13 év távlatából minősíthető-e már az a feszült éjjel-nappali készenlét, ismerve a rendelkezésre álló haditechnikát – repülőgépet, légiharc-rakétákat –, mellyel a nyilvánosság szinte teljes kizárásával védték a magyar légteret?

A fiatalabb olvasók kedvéért érdemes felidézni azt a történelmi korszakot, melyet az ország, és benne mi katonák megéltünk. Megszünt a Varsói Szerződés, tehát megszüntek azok az együttmüködési lehetőségek is, melyben évtizedekig dolgoztunk.Olyan ez, mint amikor a nagykorúvá vált fiatalembernek a szülei elengedik a kezét, most már boldogulj egyedül! Három harcászati repülőezredünk volt akkor MiG-21-es, MiG-23-as és Szu-22-es repülőgépekkel felszerelve, a rádiótechnikai felderítés adatait már csak magunk számára dolgoztuk fel, Veszprémben még üvegtérképre rajzolták tükörírással a légtérsértéseket.

Készültségi MiG-21-es indítása. 1992. március, Kecskemét

A döntésekért felelős szakembereknek nemcsak nálunk, de a szárazföldi csapatoknál és a katonai felderítésnél is voltak nehéz napjai. Nagyon keskeny volt az az ösvény, amin mennünk kellett, szükség volt a józan észre minden intézkedés, válaszlépés elrendelésénél. Azóta már nyilvánosságra kerültek a rádiótechnikai csapatoknál mért adatok, tehát a közvélemény is képet alkothatott arról a megfeszített – de a térség békéjét stabilizáló – munkáról, amely a repülőtereken, harcálláspontokon, lokátorállomásokon zajlott.

Tovább böngészve a szakmai életút állomásait mindenképpen említést érdemelnek a CAOC-5 parancsnok-helyetteseként eltöltött évek. Ehhez a légtérellenőrző központhoz tartozik ugyanis a magyar légtér is, így szinte első kézből találkozhatott a hazai repülőcsapatok problémáival.

Milyen volt Poggió Renaticóból nézve a Magyar Légierő?

A kint töltött évek alatt bennem kialakult képre visszagondolva vegyes érzések jutnak az eszembe. Egyrészt látszottak azok az erőfeszítések, melyeket a minél gyorsabb felzárkózás érdekében a magyar légierő vezetői és a légierőnél szolgáló állomány tett. Egy új szövetségi rendszerben a katonai repülés nem elsősorban manuális repülőgép-vezetői képességeken múlik. A magyar repülésirányítóknak és pilótáknak elsősorban a NATO-ban szokásos eljárásokat kellett elsajátítani, majd alkalmazni. Ez egy stabil személyi állomány esetében sem könnyü feladat, de az itthoniaknak ráadásul mindezt állandó változások, sokszor bizonytalanságok közepette kellett megtenniük.

\'Szenes

Az egykori VSZ országok légierejét egyaránt sújtották az egykori szovjet technika alkalmazásából adódó problémák, az alkatrészellátás bizonytalansága, a repülő eszközök hadrafoghatósági mutatóinak folyamatos romlása. A gondok felsorolása mellett is úgy érzem, hogy a NATO AFSOUTH vezetői kellő szakmai türelemmel értékelték a magyar változásokat. Ellenőrzéseik, minősítéseik is ezen szellemben születtek meg.

Két évvel azután, hogy hazatért Olaszországból ön lett a magyar légierő első embere. Hogyan látja most, nap mint nap találkozva a szakmai,haditechnikai, személyi problémákkal milyen légierőt örökölt elődjétől?

Ahogy nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni, így nem lehet az aktuális katonapolitikai döntések figyelmen kívül hagyásával összehasonlítani a tegnapelőtti és a holnapi légierőt. Jelenleg az ország anyagi lehetőségének és a NATO szövetségi rendszerében vállalt kötelezettségeknek megfelelően kell átalakítanunk a magyar légierő alakulatainak rendszerét, feladatát, funkcióját.

Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy Győrben a légvédelmi rakéta dandárnál öszevonásra kerültek a KUB és a MISTRAL osztályok,így az alakulat egyaránt eleget tud tenni a szárazföldi csapatok igényeinek, NATO-kötelezettségeinknek és nem utolsósorban a 2001. szeptember 11-óta bevezetett légtérbiztonsági intézkedéseknek. A Tisza parti városban megalakul a 86. Szolnok helikopter ezred, melyben Mi-8-as és Mi-17 -es szállító valamint Mi-24 es harci helikopterek állnak majd hadrendben. Kecskeméten lesznek a leglátványosabb változások. A nyár során megszünik az Albatros kiképzőszázad, a gépek a két harcászati századhoz kerülnek. A Puma és a Dongó század közül az egyik folytatja a kiképzési repüléseket és adja a készültségi szolgálatot a meglévő technikán, a másik felkészül a 2006-ban megérkező JAS-39-es Gripen első kontingensének fogadására, integrálására. Kecskemétre kerülnek át Szolnokról a merevszárnyú repülőgépek,így a Jak-52-es és az immár 5 gépre bővült An-26-os flotta is.

A szovjet gyártmányú – korszerüsített – radarjaink a NATO-lokátorok megérkezéséig figyelik a magyar és a környező országok légterét, a Marconi berendezések felszerelése után réskitöltő funkciót látnak majd el.

Pápán NATO-beruházás részeként folyik a repülőtér korszerüsítése, így alkalmas lesz a jövőben térségünkbe vezényelt szövetséges repülőgépek fogadására és kiszolgálására.

Amiről eddig beszéltem azok a szervezeti változások voltak. Nem szabad azonban megfeledkeznünk azokról a pilótákról és müszakiakról sem, akik ezt a technikát repülik és üzemeltetik.

A légierő nagyléptékü változásán belül ugyanis száz és száz kis csatát kell megvívnunk az állomány átmentése, különösen minőségi megtartása érdekében. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a most költözésre váró állomány már nem a legfiatalabb korosztály,így a leszerelés vagy nyugdíjba vonulás lehetőségét is végig kell gondolnia. Az itthoni gondok mellett viszont Kanadában sikeresen zajlik pilótáink átképzése a NATO harceljárások szerint, illetve a tavalyi négy "0" kilométeres növendékünk után 2004 tavaszán útnak indul a második csapat 4 tagja, és ez így lesz még 13 évig.

Az elmúlt években megszokhatták a katonai repülés hazai szerelmesei, hogy repülőgépvezetőink külföldi hadgyakorlatokon és repülőnapokon is sikeresen szerepeltek. Folytatódik-e a hagyomány a jövőben is?

Nemzetközi kapcsolataink rendkívül fontosak, hiszen a NATO együttmüködési gyakorlatain való részvételünk az igazi vizsga lehetősége pilótáink és müszakijaink számára. 2004-ben Törökországban kerül sor a tavaly Lengyelországban megtartott "NATO Air Meet-re", Kecskeméten pedig angol német és svéd személyzetek gyakorolhatják majd a közös gépkiszolgálást és a légiharcot.

Valószínüleg kevesebb lehetőségünk lesz majd repülőnapokon, bemutatókon való szereplésre hiszen pilótáinknak elsősorban a kiképzési repülésben kell bizonyítaniuk. A NATO szigorú mércével mér, és a minősítéseknél nem számolják bele a bemutató repülések látványát az értékelésbe.

Minden szinten meg kell tanulnunk együttmüködni szövetségeseinkkel. Most nemcsak a repülőgépvezetőkre gondolok, de a hadmüveleti tervezőkre, harcálláspont parancsnokokra egyéb döntés-előkészítőkre és döntéshozókra is. Munkánkat ennek a célnak kell alárendelnünk, és szeretném, ha irányításom alatt meg is tudnánk tenni ezeket a lépéseket.

Visszakanyarodva első témánkra adódik a kérdés, a parancsnoki beosztás mellett megmarad-e valami a vadászrepülésből is?

Úgy gondolom, hogy aki ebben a székben ül annak kötelező időnként kipróbálnia a katapultülést is. Repülöm a MiG-29-est, és parancsnoki munkám mellett folytatni is fogom a gyakorló repüléseket. Természetesen megkeresve a helyes arányt, mert a parancsnoklással járó felelősséget nem lehet a pilótafülkén kívül hagyni, majd leszállás után visszazökkenni az eredeti kerékvágásba. Repülés közben legfeljebb megérezhetem a légierőben szolgáló sok ezer katona, repülésirányító és müszaki munkájának akkor éppen engem támogató részét. És akkor ott fent, majd jó érzés lesz arra gondolni, hogy én is része vagyok ennek a rendszernek.

Kecskemét 2003. augusztus. A kétkormányos JAS-39 Gripen kipróbálása.

A teljes cikk az "Aranysas magazin" 2004. áprilisi számában olvasható!

Ha tetszett a cikk, kövesse
a JETflyt a Facebookon!

Még több friss hír

2018. 03. 12., 11:03
Katonai tiszteletadás mellett helyezték végső nyugalomra vitéz Szentiványi János nyugállományú alezredest, a legendás második világháborús Puma vadászrepülő osztály egyik utolsó vadászpilótáját március 10-én, szombaton Budapesten, az Újköztemetőben.
2018. 03. 12., 11:20
Az Olasz Légierő hadrendbe állította a 18. egyben utolsó M-346 Master, Olaszországban T-346A névre keresztelt kiképzőgépét. A gyártó Leonardo vállalat a hírt megerősítette, miszerint az említett Mastert 2018. február 27-én ünnepélyes keretek között adták át a Leonardo, Venegono-i üzemének területén.
2018-03-13 12:01:42
Az európai átlagot jóval meghaladó mértékben folytatódott a légi teheráru szállítás növekedése a budapesti repülőtéren. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér partnerei havi 10 ezer tonnát meghaladó mennyiségű árut kezeltek idén februárban is, ami az év első két hónapjában további 17,4 %-os növekedést jelentett a tavalyi rekord évhez képest. Az európai piacon 8,4 %-os volt a bővülés 2018 januárjában.
2018-03-09 11:12:38
Március második vasárnapján újabb nagy dobásra készül a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum. Első alkalommal rendezi meg a RepTár MiG-29 Szimulátor Bajnokságot, amely az első szolnoki eSport-esemény is egyben.
2018-03-08 15:37:05
Ma, március 8-án, hat, kizárólag nőkből álló személyzet áll munkába a Lufthansa, a SWISS, az Austrian Airlines, a Eurowings és a Brussels Airlines járatain a Nemzetközi Nőnap alkalmából. A Frankfurtból, Münchenből, Düsseldorfból, Bécsből, Zürichből és Brüsszelből induló járatok mindegyikét két-két női pilóta vezeti.
   MÁSOK ÍRTÁK
2018. 03. 12., 10:07
A világban működő légimentő szolgálatok kétféle filozófia alapján végzik feladataikat.
2018. 03. 12., 10:01
Osztrák, szerb és magyar makettezők mutatták be kicsinyített műremekeiket Szolnokon.
2018. 03. 09., 12:05
Precíziós csapásmérésre alkalmas, távolról irányított felderítő- és támadó gépeket vásárolt Indonézia Kínától.
2018. 03. 08., 12:39
Iszlám szervezet vállalta az akciót, de lehet, hogy épp a lelövés elkerülésére repült manőver sikerült rosszul.

  Legfrissebbek most

  HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Amennyiben feliratkozik alkalmi hírlevelünkre, postafiókjába küldjük a legfrissebb híreket!++

E-mail cím:

Megszólítás:


A hírlevél feliratkozáshoz el kell fogadni a feltételeket.

Feliratkozás most

  Háború Művészete magazin

Közös és különleges, amerikai-brit haditengerészeti hadgyakorlatra kerül sor az Északi-sarkon. Az Ice Exercise 2018 (ICEX 18) során az amerikai színeket egy-egy Seawolf-osztályú (USS Connecticut) és továbbfejlesztett Los Angeles-osztályú (USS Hartford) tengeralattjáró képviseli.