2017. 10. 19. csütörtök
Nándor
: 308 Ft   : 262 Ft Benzin: 366 Ft/l   Dízel: 376 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

JAS 39 Gripen

JETfly  |  2003. 01. 08., 15:00

A Gripen elődei A SAAB gyár első sikeres vadászrepülőgépe a SAAB 29 típus volt, amely 1948 szeptemberében emelkedett először a levegőbe, és 601 darabos sorozatot élt meg.

A SAAB 32 Lansen minta-példánya 1952-ben hajtotta végre első repülését. A többfeladatú repülőgép gyártása A32A (földi támogató), J31R (minden időben alkalmazható vadász) és J132C (felderítő) változatokban folyt, és 1960-ig 450 példány készült el belőle.

A SAAB 35 Draken-t kora egyik legjobb elfogóvadász típusaként ismerték. Öt típusváltozatban készítették, többek között oktató-gyakorló és felderítő repülőgépként. Az 1969-ig tartó sorozatgyártás alatt 606 gépet állítottak elő.

A Draken utódja a Viggen volt, amelyből vadászbombázó (AJ37), oktató-gyakorló (SK37), tengerészeti (SH37) és szárazföldi felderítő (SF37), valamint elfogóvadász (JA37) változat épült. A Viggen sorozatnak 350 példánya volt.

A JAS 39 Gripen fejlesztés története

A svéd légierő 1979-ben indította meg egy teljesen újszerü, negyedik generációs repülőgép kifejlesztését. Az új program célja egy többcélú, különböző jellegü feladatok végrehajtására alkalmas harci repülőgép kifejlesztése volt. Követelmény volt, hogy megfeleljen a 21. század várható követelményeinek, ugyanakkor jelentősen kisebb költségigénye legyen, mint a megelőző harci repülőgép generációknak, különös tekintettel a rendszerben tartás költségeire.

A svéd kormány 1982-ben indította el a JAS 39 programot öt repülőgép kísérleti tervezésére, fejlesztésére és gyártására, valamint egy 30 repülőgépes sorozatra és az üzemeltetéshez szükséges anyagokra, eszközökre vonatkozó szerződés aláírásával.

A svéd légierő döntését számos nemzetközi repülőgép fejlesztési program széles körü elemzése előzte meg.

1992 közepén aláírták a további 110 db JAS 39 Gripen repülőgépre, a 14 db JAS 39B típusú kétüléses (gyakorló-harci) változatra, és a hozzájuk tartozó tartalékokra vonatkozó gyártási szerződést.

A Gripen fejlesztési elvei, követelményei

A program legfontosabb előírása az volt, hogy a Gripen nagyteljesítményü harci repülőgép legyen, kis beszerzési és üzemeltetési költségszint mellett. Ez elvileg és technikailag teljesen új megoldásokat igényelt.

A főbb technikai tervezési kritériumok az alábbiak voltak:

- egy hajtómü;

- mellső (ú.n. kacsatípusú) - delta alakú vízszintes vezérsík és szárny kialakítás (csökkentett hosszirányú stabilitással és elektronikus repülésvezérlő rendszerrel);

- korszerü anyagok széles körü alkalmazása (szénszálas kompozit anyagok);

- számítógépes vezérlő rendszerek, integrált és cserélhető modulokból összeállított elek-tronikus rendszerek;

- számítógépek széles körü alkalmazása minden fedélzeti rendszerben.

Az elmúlt évtizedek tapasztalatai azt mutatták, hogy a rendszerbentartás költségeinek mintegy 60%-a a hajtómüvekre fordítódik. Ezért az egy hajtómüves kialakítás nagyon fontos a költségek alacsony szinten tartásához. Az egy hajtómüves kialakítás lehetővé tette a vizuális-. infravörös- és lokátor hullámtar-tományú felderíthetőség minimalizálását. A kiválasztott hajtómü a General Electric F 404-400 típus javított változata, amit RM-12 jelzéssel a Volvo Aero Corporation gyárt a GE-vel kooperációban. A hajtómü a korábbi üzemeltetés során nagyon jól bevált, továbbá tolóereje 10-15 %-kal megnőtt, a kompresszorlapátok jól ellenállnak a madárbeszívás okozta esetleges sérüléseknek, a modul rendszer pedig jelentősen megkönnyíti és meggyorsítja az esetleges helyszíni hiba elhárítást.

A hajtómüben alkalmazott korszerü müszaki megoldások, a rend-szerekben lévő független párhuzamosítás lehetővé tette, hogy az egy hajtómüves megoldás ugyanolyan nagyfokú megbízhatósági szintet érjen el, mint egy két hajtómüves kialakítás. A szakértői elemzések szerint megállapítható, hogy a két hajtómüves változat előnyeit kompenzálja harcászati szempontból a kisebb tömeg és méret, gazdasági szempontból pedig a rendszerben tartás költségeinek jelentős csökkenése.

Az alkalmazott merev oldalbeömlésü szívócsatornák legfőbb előnye a törzs alatti szívócsatornákkal szemben, hogy csökkentik a lokátorjel visszaverő felületeit, valamint az idegen tárgyak beszívásának valószínüségét a felszálló mezőről. Lehetővé teszik továbbá az orrfutó megfelelő mellső helyzetben való elhelyezését, ami növeli a földön való mozgás stabilitását, mind a fel- és leszállásnál, mind a szük országúti pályák használatánál.

A kacsa típusú, delta kialakítású vízszintes vezérsík és szárnyforma, a hosszirányú stabilitás csökkentése és az elektronikus repülőgép vezérlőrendszer lehetővé teszi:

- a nagyfokú manőverezhetőséget, mind a hangsebesség alatti, mind a szuperszonikus sebességi tartományban;

- a homlokellenállás értékének kis szintü állandósítását, különöson a szuperszonikus repülések során;

- a kicsi fel- és leszálló sebesség értékeket

- a hatékony fékezést a kifutás és irányítás során;

- a tömeg csökkentését, összeha-sonlítva a hagyományos repülésvezérlő rendszerekkel;

- a legkorszerübb repülőgép vezérlési és célzási üzemmódok realizálását.

A Gripen sárkányszerkezet mintegy 25 tömegszázaléka szénszálas kompozit anyag. Ennek előnye a kis fajlagos tömeg és a jó fáradási mutatók. A számítógépek alkalmazásának gyors fejlődése lehetővé tette a negyedik generációs, nagy hatékonyságú is nagy megbízhatóságú repülőgép fedélzeti müszerek és elektronikus rendszerek kialakítását, nagyon kis tömeg és nagyon jó továbbfejlesztési lehetőségek mellett. A repülőgép fedélzeti rendszerei közötti kapcsolat a számítógépes adatbázis-kezelő rendszerek segítségével valósul meg többszörös párhuzamos vonalon, széleskörüen alkalmazva a beépített önellenőrző rendszereket, a figyelő érzékelőket minden tevékenység során. A rendszerek lehetővé teszi egymás feladatainak átvételét, új operációs funkciók létrehozását bármely rendszer kiesése esetén. Lehetőség van egyidejüleg rendszertől (szimultán) az integrált harcászati-, navigációs- és lokátoradatok megjelenítésére, valamint külön speciális érzékelőkből, illet-ve egy adattovábbító rendszerből (data link) föld - levegő, levegő - levegő adatok vételére és átadására.

A fedélzeti számítógépes rendszer (40 processzor) lehetővé teszi, hogy a repülőgép teljes élettartama során az alkalmazott szoftverek fejlesztésével a repülőgép elektromos-, elektronikus- és fegyver rendszerei állandóan a legkorszerübb szinten lehessenek.

A széles körü beépített önellenőrző figyelő rendszerek azonnal jelzik az esetleges hibákat, problémákat, azok helyét és az elhárítás módját lényegesen csökkentik a külső, földi hibakeresés időigényét. A meghibásodások észlelése a hibák korai időszakában elősegíti a megfelelő helyettesítő rendszer kiválasztását, a feladat átvételét. A repülések után a fedélzeti információk adatbázisba gyüjtése és az üzemben tartás, illetve a megbízhatósági elemzés szempontjai szerinti feldolgozása lehetővé teszi mind az egyes repülőgépek, mind a teljes

repülőgéppark állapotának folyamatos figyelését, a kialakuló trendek meghatározását. Ezen adatok feldolgozásával növelhető a megbízhatóság és a harckészség, egyben csökkenthetők az üzemeltetési ráfordítások.

A sárkányszerkezet

A sárkányszerkezetet a tartósság és a sérülések kivédése szempontjából nagyon gondosan tervezték. A törzs főbb elemei:

- lokátorkúp, szénszálas kompozit anyag, amely a lokátorhullámokat átengedi;

- elülső elektronikai rész, ami a számítógép egységeit tartalmazza;

- a fülke, a repülőgép egyetlen túlnyomás alatti része;

- a szélvédő és a fülketető;

- fő elektronikai rész, a fülke mögött, hozzáférhetőség az orrfutó-gondolából;

- a fülke kondícionáló rendszer berendezései, a fülke mögött a felső gerinc részen;

- a törzs középrész, ami tartalmazza a tüzelőanyagtartályt, a főfutó gondolát, a gépágyú szerelvényeit és más berendezéseket;

- a farokrész, ami magában foglalja a hajtómüvet, a másodlagos energiarendszert, a törzsféklapokat és a szétcsatlakoztatható törzs hátsórészt, ami a hajtómücserét teszi lehetővé.

Külön figyelmet érdemel a másodlagos energiarendszer, ami egy segédhajtómüből és a hozzá csatlakozó áramforrás rendszerből áll. Feladata vezérelni és létrehozni a szükséges lég- és hidraulika nyo-mást és az elektromos energiát.

A segédhajtómü végzi földön a hajtómü indítását, levegőben a légi indítást, földön a rendszerek ellenőrzéséhez, müködtetéséhez szükséges minden fajta energia előállítását. Ez feleslegessé teszi a külső földi kiszolgáló eszközöket (akkumulátor-, hidraulika-, stb, gépkocsikat).

Sajátos megoldású a repülőgép vezértü rendszere, amely a hagyományostól teljesen eltérően három párhuzamos rendszerből áll. Bármelyik rendszer meghibásodása, vagy a végrehajló elemek sérülése (lövedék általi megrongálódása) esetén képes a többi vezérlőfelületet úgy mozgatni, hogy a sárkányszerkezet azonos oldalán 2 vezérlő elem müködésképtelenné válása esetén is irányítható marad a repülőgép.

A repülőgép fegyverrendszere

A repülőgép felfüggesztési pontjainak terhelhetősége 3-3,5 tonna, ami a gép saját méretéhez, illetve tömegéhez viszonyítva kiváló értéknek mondható. Minden szempontból NATO kompatibilis, vetően amerikai és svéd gyártmányú rakéta és bombafegyverzettel, valamint 27 mm ürméretünémet Mauser típusú gépágyúval rendelkezik.

A repülőgépen hat felfüggesztési pontot alakítottak ki, kettőt a törzs alatt, kettőt-kettőt pedig a félszárnyak alatt.

Ezen kívül a szárnyvégeken két RB74 Sidewinder infravörös önirányítású rakéta helyezhető el, mint szabvány fegyverzet. A szárnyalatti tartókon légicélok ellen AMRAAM rakéta (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile - korszerü közepes hatótávolságú levegő-levegő (légiharc) rakéta), míg felszíni célok elleni támadáshoz két, svéd fejlesztésü RBS-15F rakéta, illetve négy, amerikai fejlesztésü Maverick rakéta függeszthető.

Az infra csapda és dipolszóró berendezéseket és radar csapdakivető szerkezeteket a gépen helyezték el, így azok állandó felszerelését képezik a gépnek, anélkül, hogy a felfüggesztési pontok száma csökkenne.

Az Ericsson gyártmányú PS-OS típusú fedélzeti lokátor alkalmas nagy távolságú célfelderítésre és követésre, valamint a 4 db levegő - levegő típusú, lokátoros távirányítású rakéta egyidejü célba juttatására. Ezenkívül képes mind a légtér, mind a földi célpontok megfigyelésére, feltérképezésére és a speciális összeköttetés segítségével az információk kódolt átadására levegő - levegő, illetve levegő - föld viszonylatban. Ezáltal mint "AWACS" is alkalmazható.

A felderítő feladatok végrehajtására a fedélzeti lokátor lehetőségein kívül a repülőgépre speciális felderítő konténerek is függeszthetők.

A repülőgép üzembentartásának és alkalmazásának különleges előnyei

A repülőgép teljes ismételt feladatra történő előkészítésének ideje légi célok ellen, beleértve a repülés utáni, a felszállás előtti ellenőrzést, a tüzelőanyag és gépágyú lőszer-utántöltést, a fedélzeti rakéták függesztését kevesebb, mint 10 perc. Ezt öt fős személyzet végzi, akik közül négy fő lehet sorkatona, egy pedig tiszt vagy tiszthelyettes kiképzettségü.

Földi célra történő csapásmérés esetén a fegyverzet cseréjét és a levegő - föld eszközök függesztését beleértve az előkészítés ideje 20 perc, hat fős személyzet segítségével.

Kiképzési repülések során az ismételt feladatra történő előkészítés ideje 10 perc, két fős személyzet segítségével.

A beépített ellenőrző rendszerek az ellenőrző programok futtatásával lehetővé teszik a repülőgép állapotának átfogó ellenőrzését rendkívül rövid idő (1-2 perc) alatt. Ennek során, ha rendellenességet találnak, annak pontos helyét és az elhárítás módját is közlik. Ennek következtében a teljes munkaerő óraszükséglet mind a hibamegelőző, mind a hibajavító tevékenységre, a repülések kiszolgálása során mintegy 2,9 munkaóra/repült óra, a csapatszintü karbantartások során pedig 2,3 munkaóra/repült óra.

A legbonyolultabb munkafolyamat szintje a hajtómücsere, amit négy fő szakember 1.5 óra alatt képes elvégezni.

A beépített segédhajtómü képes a teljes energiaellátásra, ami fölöslegessé teszi a más repülőgépeknél jelenleg nagy mennyiségben alkalmazott, gépkocsikra szerelt elektromos energiát és hidraulika nyomást szolgáltató rendszereket. A készültségből történő riasztási indítást is a segédhajtómü végzi, ezért a riasztás utáni felszállás 1 percen belül lehetséges.

A ismételt feladatra történő gyors előkészítés következtében jelentősen nő a levegőben eltölthető idő. (Például 60 perces feladat után a gurulás az előkészítés helyére 4 perc, az ismételt előkészítés 10 perc és utána a repülőgép ismét teljes fegyverzettel levegőbe emelkedhet.)

A háborús körülmények közötti alkalmazás szintén fontos része, hogy a repülőgép szükségrepülőtérről is üzemeltethető. A gép mindössze 9 méter széles és N00 méter hosszú felszállópályát igényel. Ez, valamint a minimális mennyiségü földi kiszolgáló berendezés, nagyfokú mobilitást biztosít a gépet üzemeltető alakulatoknak. Gyakorlatilag ez már a svédeknél is hagyományosnak tekinthető felfogást tükrözi, mely szerint háború esetén az autópályákat mint felszállópályát használnák.

A negyedik generációs repülőgépek legfőbb tulajdonságai közé tartozik:

- a légi és föildi helyzet kiváló, folvamatos felderítése, ismerete;

- a kódolt adatátvivő rend-szerek;

- az ellenséges légvédelemmel szembeni hatékony ellentevékenység.

A Gripen rendelkezik olyan lokátor, rádiótechnikai és infra érzékelő rendszerekkel, amelyek segítségével folyamatosan meg tudja figyelni mind légi célok, mind földi objektumok helyzetét, mozgását. A kódolt adatátvivő rendszerek segítségével ezeket az információkat el tudja juttatni mind a vele együttmüködő légikötelék tagjainak, mind a földi irányítópontnak. Ezáltal lehetővé teszi, hogy pl. csak a felderítésen lévő repülőgép müködtesse rádiólokátorát, a többi légi és földi objektum teljes rádiócsendben van. Így a légikötelék képessé válik ú.n. "lopakodó" feladat végrehajtására is. Ezt elősegíti a Gripen kis rádió-lokációs visszaverő és infrasugárzó felülete, valamint a nagyon korszerü elektronikaiharc berendezései.

Lényeges tényező még, hogy a Gripen repülőgép vezetőfülkéjének kialakítása és müszerezettsége igyekszik minél jobban megkönnyíteni a repülőgépvezető munkáját, csökkenteni annak terhelését. Beépített videokamera segítségével folyamatosan rögzíthetők a repülőgépvezető által észlelt légi helyzetek és a hozzátartozó müszer értékek. Így lehetővé válik a feladat végrehajtása után, még a fülkében visszajátszani a bonyolultabb légi helyzeteket és elemezni a tevékenységet.

Szintén fontos technikai megoldás, hogy a repülőgépvezető a feladatra történő felkészülés során a feladat kidolgozást videokazettán rögzíti.

A repülőgépbe való beülésekor a kazettát a leolvasó szerkezetbe helyezi és a repülési feladat során az előre tervezett tevékenységet a videó segítségével hajtja végre. Ez jelentősen segíti a tájékozódást, a többi cél pontos meghatározását, a sikeres megsemmisítést.

Rendszerbeállítás

Az első Gripen repülőgépeket a Satcnas-i légibázison állomásozó F7 Skaraborgs ezred két századánál állították hadrendbe. Az ezred az első Gripent 1993. június 8-án vette át. Egyúttal ennél az ezrednél hozták létre a Gripen kiképző-bázist is.

Ezenkívül a bázison folyamatban van egy javító központ kialakítása is, mely a hadrendbe állított gépek karbantartását végzi majd.

JAS 39B gyakorló harci változat

Az első kétüléses JAS 39B Gripen repülőgép 1995. szeptember 29-én hagyta el a Linköping-i gyárat. A JAS 39B változat teljesen megőrizte az együléses alapváltozat harci képességeit. A fedélzeti elektronikai berendezései, illetve fegyverzete - a Mauser gépágyútól eltekintve - azonosak az alapváltozatéval. A két kabin kialakítása is majdnem megegyezik, fő eltérés, hogy a head-up display-t csak az első kabinba építették be. A két változat méreteiben is megegyezik, repülési tulajdonságaik, illetve teljesítményük nagyon hasonló.

A kétüléses kialakításból adódóan lehetővé vált, új, két főt igénylő harci manőver végrehajtása.

A rendszerben tartás (élettartam) költségei

Minden repülőgépnél az egyik leg-fontosabb tényező a költség. Ez összetevődik a beszerzési árból, a hozzá tartozó földi kiszolgáló eszközökből, valamint a rendszerben tartás során felhasználásra kerülő tüzelőanyag, speciális kenő-, fogyó- és tartalék anyagok, alkatrészek összességéből, illetve a különböző munkák ráfordítási idejéből, melyek a mühely- és laboratóriumi tevékenység során adódnak.

Teljesen egyértelmü, hogy a kisméretü, egy hajtómüves, kis fogyasztású teljesen automatizált és számítógépes megoldású, blokk és modul felépítésü. JAS 39 Gripen élettartam költségei összehasonlítva a hasonló negyedik generációs repülőgépekkel, jóval kisebbek a versenytársaknál. Ez vonatkozik a beszerzési ártól kezdve az anyag és munkaerő költségekig mindenre. Ha ehhez figyelembe vesszük, hogy békeidőszakban, a harckiképzés során a legnagyobb napi költségtényező a tüzelőanyag, akkor a kis fogyasztású, egy hajtómüves, könnyü repülőgép gazdasági előnye vitathatatlan.

A Gripen tervezése és fejlesztése során a költség kiemelt fontosságú volt. Svédország pontosan azért döntött a saját fejlesztés mellett, mert meg akarta kötni a korszerü vadászrepülőgépek hatványozottan növekvő költségét és nem csak korszerü, de viszonylag alacsony költségszinten üzemeltethető repülőgépet akart. Ezt a Gripen minden vonatkozásban teljesíti.

A repülőgép alapvető jellemzői:

Szárny fesztáv (a rakétaindító sínekkel együtt): 8,4 m

Hossz (a pitot cső nélkül): 14,1 m

A kétüléses változat hossza: 14,8 m

Teljes magasság: 4,5 m

Kerekek nyomtávolsága: 2,4 m

Kerék bázistáv : 5,2 m

Kétüléses változatnál: 5,9 m

Súly és teljesítmény adatok:

Felszálló súly: 8,5 t

Maximális felszálló súly: mintegy 14 t

Maximális sebesség:

szuperszonikus minden magasságon

Ha tetszett a cikk, kövesse
a JETflyt a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2017. 10. 16., 16:19
Kanada hivatalosan is kifejezte érdeklődését az ausztrál F/A-18A/B Hornetek iránt. A kanadai Királyi Légierő CF-18-ainak ideiglenes pótlására kiváló lehetőséget nyújtanának az ausztrálok használt vadászbombázói.
2017-10-13 15:34:23
Minden idők legerősebb szeptemberi utasforgalmát rögzítették a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren szeptemberben: 1 247 352 utas érkezett és indult a budapesti repülőtérről. Tavaly még a júliusi csúcsban sem volt ekkora forgalom a Budapest Airport két terminálján.
   MÁSOK ÍRTÁK
2017. 10. 18., 10:13
Az idén az SMi Group szervezésében, Londonban szervezték meg a katonai repülőkiképzéssel foglalkozó nemzetek és szervezetek éves konferenciáját.
2017. 10. 16., 12:43
Az átadás optimista légköre, és a mai bonyodalmak. A Singapore Airlines a legelső A380-asát már leállította, de még átvesz öt újat.
2017. 10. 16., 09:14
Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázison tavaly álltak szolgálatba a légimentőktől átvett AS350B Ecureuil (Mókus) helikopterek. A májusi családi napon már átlépték az ezer repült órát és szeptember végén 1300 felett járt a két géppel teljesített óraszám.
2017. 10. 12., 13:22
Egy Kanadából Dubajba tartó civil utasszállító repülőgépet ért bombafenyegetés miatt riasztotta október 12-én, csütörtökön 11 óra 30 perc körül a Magyar Honvédség készültségi szolgálatában lévő Gripenjeit a NATO Integrált Légivezetési Központ.

  Legfrissebbek most

  HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Amennyiben feliratkozik alkalmi hírlevelünkre, postafiókjába küldjük a legfrissebb híreket!

E-mail cím:

Megszólítás:


A hírlevél feliratkozáshoz el kell fogadni a feltételeket.

Feliratkozás most

  Háború Művészete magazin

Július 31-én új parancsnok került az MH Katonai Közlekedési Központ (MH KKK) élére Bárdos Antal ezredes személyében, aki Fejes Károly alezredestől, az addigi megbízott parancsnoktól vette át a csapatzászlót.