2017. 03. 29. szerda
Auguszta
: 310 Ft   : 287 Ft Benzin: 366 Ft/l   Dízel: 376 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Mutasd a ruhád, megmondom, ki vagy!

JETfly  |  2008-01-28 07:13:16

A technika és a repülés iránt érdeklődők mindig szerettek a kulisszák mögé pillantani, például megtudni, hogy egy repülőgép-hordozó fedélzetén dolgozó kiszolgáló- és műszaki személyzet különböző színű mellényei, öltözéke milyen információt is közöl a beavatottaknak. Nézzük át lépésről lépésre, a különböző színű ruhák viselői milyen feladatokat látnak el munkájuk közben. 

A színkódok használatának lényege, hogy az egyes területen dolgozók ránézésre jól megkülönböztethetőek legyenek. Így mindenkiről egy pillantással megállapítható, hogy „jókor van-e jó helyen”. Ez is, mint annyi más szabály, a biztonságot szolgálja, ezért a fedélzeti szakemberek felsőruházata, azaz a pulóver, a mentőmellény és a fejvédő az illető feladatkörének megfelelő színü kell hogy legyen.

A palettát kezdjük mindjárt a legfeltünőbb színnel, a sárgával. Az élénk szín jól kitünik a környezetből, és felhívja a figyelmet viselőjére, akinek feladatához tartozik, hogy valamilyen jelzést adjon. Öltözékének színe tehát magára vonja annak a figyelmét, akinek a jelzés szól, vagyis a pilótáét.

A repülőgépek mozgatásával foglalkozó személyek közül védett helyen, a felépítmény repülőfedélzeti szintjén lévő helyiségben dolgozik az a tiszt (Aircraft Handling Officer), aki előtt ott van a repülőfedélzet kicsinyített mása. Beosztottjaival színes repülőgép-sziluetteket és csavarokat mozgatnak a maketten, így átlátják, hogy melyik repülőgép éppen hol van, és mi a státusa. Mivel a munka zárt térben zajlik, nincs szükség mentőmellényre és fejvédőre, csak a sárga pulóverre.Velük ellentétben teljes védőfelszerelésre van szüksége a repülőfedélzeten zajló valamennyi tevékenységért felelős tisztnek (Flight Deck Officer), a repülőgépek fedélzeti mozgatását irányító altisztnek (Plane Director), a tüzoltó és müszaki mentő személyzetek kiképzéséért, a mentőfelszerelések állapotáért és a mentőszolgálatokért felelős tisztnek (Aircraft Crash and Salvage Officer).

Ugyancsak sárga ruhában végzi nem könnyü szolgálatát a fékezőberendezésért és annak személyzetéért felelős tiszt (Arresting Gear Officer). Ez az egyik legösszetettebb szolgálat, mivel az ide beosztott tiszteknek a fékezőberendezésen kívül ismerniük kell a hordozófedélzeti repülőüzem összes előírását. Az ő ruházatában már némi eltérés tapasztalható, mivel sárga fejvédő helyett három narancsszínü csíkkal ellátott zöld fejvédőt használ.

Ugyanez a zöld fejvédős sárga öltözéke van a „lövésznek” is becézett katapulttisztnek (Catapult Officer). Ez utóbbi végzi a filmekből jól ismert „letérdelős, előremutatós” mozdulatot, és felügyeli a katapultos indítás valamennyi mozzanatát.

A figyelemfelkeltő sárgához hasonlóan a veszélyt jelentő vörösön is több szakág osztozik. A repülőgépek fegyverzetével, a bombákkal, a rakétákkal, a lőszerrel a fegyveres szakág foglalkozik. Vörös pulóvert, mellényt és fehér fejvédőt visel a fegyverzeti tiszt (Ordnance Officer), aki a fegyverzet mozgatását és függesztését felügyeli.

A repülőgéppel visszaérkezett vagy meghibásodott fegyverzet leemeléséért és hatástalanításáért külön személyzet a felelős (Explosive Ordnance Disposal Officer and Crew). Mellényük és fejvédőjük egyaránt vörös, akárcsak a fegyveresek harmadik csoportját alkotó személyzetnek (Ordnance Handlers), akik a fegyverzetet mozgatják a hajó fegyvertároló helyiségei és a repülőgépek között, függesztik vagy éppen leemelik azokat.

„Vörös inges fiúk” szolgálnak a tüzoltó- és müszaki mentőszolgálatnál is. A szolgálat a repülőüzem teljes időtartama alatt készenlétben áll a helyén, illetve a járó motorral várakozó tüzoltó jármüveken, hogy egy kényszerleszállás vagy repülőfedélzeti tüz esetén másodperceken belül beavatkozhasson. Vörös öltözéküket készenlét esetén speciális tüzálló ruha takarja. A semlegesnek mondható fehéret használja a repülőgépek leszállításának kulcsembere, vagyis a leszállásirányító tiszt (Landing Signal Officer). A leszállásirányító platformon dolgozóknak nem kell fejvédőt viselniük, és mivel közülük sokan hajózók is egyben, elég az overall viselete, nem kötelező a fehér pulóver.

Szintén fehérbe öltözik a repülőfedélzet általános biztonságáért felelős tiszt, valamint az alá beosztott biztonsági személyzet (Safety Officer and Crew). Feladatuk meggyőződni arról, hogy minden az előírások szerint zajlik-e.

Fehér pulóver, mellény és fejvédő jár annak a tisztnek is (Air Transport Officer), aki a szállító repülőgép vagy -helikopter rakományával és utasaival kapcsolatos ügyeket koordinálja. Itt kell megjegyezni, hogy szintén fehér mellényt és fejvédőt kapnak azok a civilek, akik látogatóba érkeznek egy hordozóra.

A következő két szakág fehér mellényét megkülönböztető jelzéssel látták el. A repülőszázadokhoz beosztott ellenőrök (Squadron Plane Inspectors) mellényét a század jelölésén kívül pepita minta jelöli, fejvédőjük azonban zöld. Ezek a hibaelhárítónak is nevezett személyek másznak be a katapulton álló repülőgép alá egy utolsó gyors ellenőrzésre, majd hátul, kétoldalt elhelyezkedve jeleznek, ha mindent rendben találtak.

Ugyancsak megkülönböztetett fehér öltözéket viselnek azok az egészségügyi (Medical) szolgálathoz beosztott emberek, akik a repülőfedélzeten bekövetkezett sérülés esetén azonnali segítséget nyújtanak. Mellényüket elöl-hátul nagy vörös kereszt jelöli.

A hordozófedélzeti hierarchia alján a kékek vannak. Kiképzésük gyors és egyszerü, mivel egyszerü feladatokat hajtanak végre, azonban az is igaz, hogy ha azt nem végzik hibátlanul, komoly károk keletkezhetnek. A kék ruhás területek sokszor ugródeszkául szolgálhatnak azoknak, akik szívesen szolgálnának tovább a repülőgép-kiszolgálás területén.

A kékek feladata a repülőgépek rögzítése láncokkal és féktuskóval (Aircraft Handling and Chock Crewmen).

Ugyancsak a kék pulóverbe, kék mellénybe és kék fejvédőbe öltözött tengerészek vezetik a vontató- és indítójármüveket. A vontatók elosztása a traktorkirálynak becézett tengerész feladata. Az ő öltözéke kék fejvédőből és kék mellényből áll, de alatta sárga pulóver jelzi, hogy az illető vezényel valamit.

Ugyancsak a kékek csapatához tartoznak a felvonókat müködtető tengerészek (Elevator Operators). Őket a fehér fejvédő különbözteti meg a többi kék ruhástól.

Mindössze egyetlen terület tartozik a lila színhez: ez az üzemanyag-szolgálat. Őket szőlőnek nevezi a zsargon, az öltözékük színe után. Gyakorlatilag a hordozón fellelhető kenő- és üzemanyagokért felelnek. Ők végzik a repülőgépek és a kiszolgáló jármüvek tankolását, üzemanyagot biztosítanak a karbantartóknak a kiépített hajtómüvek próbáihoz, olajozzák a katapultokat, és rendszeresen ellenőrzik az üzemanyag minőségét. Tevékenységük garantáltan piszkos munkának mondható. Ruházatuk kivétel nélkül lila pulóver, mellény és fejvédő kombinációja.Ugyancsak egyetlen területet takar a barna szín is. A barna pulóvert, mellényt és fejvédőt viselő személyzetet a gépfelelősök (Plane Captains) alkotják. Napi munkájuk meggyőződni arról, hogy a hozzájuk tartozó repülőgép müszakilag megfelelő és a feladatra felkészített állapotban van. Ők felelnek tehát a repülőgép általános állapotáért és tisztaságáért. Ugyancsak ők felügyelik a hajtómüindítást és az azt követő ellenőrzéseket. A gép visszaérkezésekor a kékek helyett a barna ruhások kezelik a láncokat, és rögzítik a gépet a fedélzethez. Mivel ők bocsátják útjára a gépet, és ők is fogadják azt, amikor visszatér, többségük úgy véli, hogy a gép sokkal inkább az övék, mint a pilótáé. A helikopterek gépfelelősei ugyancsak barna öltözéket, de vörös fejvédőt viselnek.

A zöld öltözéket viselők létszáma viszonylag nagy, több szolgálat tagjai tartoznak ide.A katapult körül is számos zöld ruhás dolgozik. Öltözékük zöld pulóver, mellény és fejvédő. A biztonsági megfigyelő (Catapult Safety Observer) közvetlenül az indítótiszt alá van beosztva. Ő is azt figyeli, hogy a katapultra történő csatlakoztatás és az indítás előkészületei szabályszerüen zajlanak-e. A katapultos csatlakoztatást és a visszatartó rögzítés felhelyezését (Hook-up and Holdback Crew) végző személyzet munkáját a repülőfedélzet biztonsági altisztje (Topside Safety Petty Officer) ellenőrzi. Ő az utolsó, aki kifut az indításra kész gép alól.

Időközben a sugárterelő felemelését végző operátor (Jet Blast Deflector Operator) felemeli a terelőt a repülőgép mögött. A terelő müködését figyelemmel kísérő megfigyelő is zöldben van, de mellénye fehér színü.

A személyzet egy másik tagja (Centerdeck Operator) ezalatt a katapult kezelőszemélyzetével kommunikál, megadja az indítandó repülőgép típusát, oldalszámát és súlyát. Ez utóbbi a katapult gőznyomásának beállítása miatt fontos. Eközben a súlytáblát tartó ember (Weight Board Operator) a táblán lévő számokat beállítva, majd a táblát felmutatva jelzi a pilótának a gép súlyát.

Hasonlóan többszereplős a fékezőberendezés müködtetése is. Az ellenőrök (Deck Checkers) meggyőződnek arról, hogy a fedélzet akadálymentes. Miután a gép leszállt, a zöld ruhás személyzet egy másik tagja (Hook Runner) beszalad a gép mögé, meggyőződik arról, hogy a kötél leakadt a gép fékezőhorgáról, majd jelt ad a fedélzet szélén, a „macskajárdán” álló operátornak (Deck Edge Operator), aki visszahúzza a fékezőkötelet.

A repülőszázadok karbantartó személyzete (Aircraft Maintenance Crew) szintén a zöld közösséghez tartozik.

Ugyancsak zöldben végzik feladatukat a fotósok és az operatőrök, akik folyamatosan fotózzák, filmezik és dokumentálják a repülőfedélzeten folyó tevékenységet.A helikopterek fel- és leszállását vezénylő tengerész (Helicopter Landing Signal Enlistedman) zöld ruhája vörös fejvédővel egészül ki.

Amikor egy repülőgép-hordozó magas rangú katonai vagy kormányzati személyt fogad, minden szakágból felsorakozik egy-egy személy, szivárványszínü sorfalat alkotva. Ez a „sideboys”-nak nevezett sorfal azokból az időkből származik, amikor a nemesek nem fáradtak azzal, hogy a vitorlás hadihajók fedélzetére felmásszanak, inkább székbe ültek, és a kadétok két sort alkotva, két kötélbe kapaszkodva felhúzták a fontos vendéget a fedélzetre. Napjaink VIP-jei erre természetesen nem tarthatnak igényt. Számukra marad a tengerészek sorfala és a tisztelgés.

Ha tetszett a cikk, kövesse
a JETflyt a Facebookon!

Még több friss hír

2017-03-23 13:41:00
2017. március 16-tól április közepéig hat darab Eurofighter Typhoon állomásozik az izlandi Keflavik repülőterén. A vadászrepülőgépek az Olasz Légierő alakulataitól érkeztek és a NATO észak-európai légvédelmi készültségi erőit fogják támogatni.
2017-03-23 10:44:35
Megkezdődtek az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis kettős célú hasznosításra történő átalakításának előkészületei. A tervek szerint 2018 végére kell megfelelnie a katonai és polgári gépeket fogadó repülőtérre vonatkozó civil szabályzóknak és elvárásoknak.
2017-03-22 16:35:07
Mint ahogy arról korábban már lapunkon is beszámoltunk, a Malajziában megrendezett LIMA-2017 nemzetközi légiszalonon mutatkoznak be az Orosz Vitézek új gépeikkel, a Szu-30SzM típussal. Az orosz kötelék programja ráadásul új elemeket is tartalmaz.
   MÁSOK ÍRTÁK
2017. 03. 28., 14:37
Történelmi jelentőségű repülésnek is nevezhető az a felszállás, amelyet a napokban hajtott végre a kanadai Bombardier repülőgépgyár új CS100-as repülőgépe amikor nonstop átrepült London City repülőteréről a New York-i JFK-re.
2017. 03. 27., 10:39
Negyven éve ütközött a ködös repülőtéren a két 747-es. Humán faktor és technikai tanulságok.
2017. 03. 24., 13:02
A nagy kérdés az akkumulátor és a hatótávolság. A NASA tervei és a Long EZ rekordváltozata. Óceánrepülés elektromos géppel? Az easy is beszáll a fejlesztésbe.
2017. 03. 23., 16:49

Korszerű kiképzőgépekkel gyarapodik a Magyar Légierő

Elvégezték az utolsó simításokat azokon a Zlin Z−242L típusú repülőgépeken, amelyek március 24-én érkeznek hazai állomáshelyükre.

  Legfrissebbek most

Döntött az Orosz Légierő vezetése – a „Fecskék” lecserélhetik MiG-29-eseiket a legújabb MiG-35-ösökre. Az erről szóló bejelentést a malajziai LIMA-2017 kiállításon hozták nyilvánosságra.

  HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Amennyiben feliratkozik alkalmi hírlevelünkre, postafiókjába küldjük a legfrissebb híreket!

E-mail cím:

Megszólítás:


A hírlevél feliratkozáshoz el kell fogadni a feltételeket.

Feliratkozás most

  Háború Művészete magazin

Amikor egy településen felszámolják a katonai szervezetet, legtöbbször nemcsak munkahelyek tucatjai szűnnek meg, hanem sokszor elvesznek a relikviák, és az évek múltával egyre inkább elhalványul az emlékezet is.