2017. 07. 25. kedd
Kristóf, Jakab
: 305 Ft   : 262 Ft Benzin: 366 Ft/l   Dízel: 376 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Mutasd a ruhád, megmondom, ki vagy!

JETfly  |  2008-01-28 07:13:16

A technika és a repülés iránt érdeklődők mindig szerettek a kulisszák mögé pillantani, például megtudni, hogy egy repülőgép-hordozó fedélzetén dolgozó kiszolgáló- és műszaki személyzet különböző színű mellényei, öltözéke milyen információt is közöl a beavatottaknak. Nézzük át lépésről lépésre, a különböző színű ruhák viselői milyen feladatokat látnak el munkájuk közben. 

A színkódok használatának lényege, hogy az egyes területen dolgozók ránézésre jól megkülönböztethetőek legyenek. Így mindenkiről egy pillantással megállapítható, hogy „jókor van-e jó helyen”. Ez is, mint annyi más szabály, a biztonságot szolgálja, ezért a fedélzeti szakemberek felsőruházata, azaz a pulóver, a mentőmellény és a fejvédő az illető feladatkörének megfelelő színü kell hogy legyen.

A palettát kezdjük mindjárt a legfeltünőbb színnel, a sárgával. Az élénk szín jól kitünik a környezetből, és felhívja a figyelmet viselőjére, akinek feladatához tartozik, hogy valamilyen jelzést adjon. Öltözékének színe tehát magára vonja annak a figyelmét, akinek a jelzés szól, vagyis a pilótáét.

A repülőgépek mozgatásával foglalkozó személyek közül védett helyen, a felépítmény repülőfedélzeti szintjén lévő helyiségben dolgozik az a tiszt (Aircraft Handling Officer), aki előtt ott van a repülőfedélzet kicsinyített mása. Beosztottjaival színes repülőgép-sziluetteket és csavarokat mozgatnak a maketten, így átlátják, hogy melyik repülőgép éppen hol van, és mi a státusa. Mivel a munka zárt térben zajlik, nincs szükség mentőmellényre és fejvédőre, csak a sárga pulóverre.Velük ellentétben teljes védőfelszerelésre van szüksége a repülőfedélzeten zajló valamennyi tevékenységért felelős tisztnek (Flight Deck Officer), a repülőgépek fedélzeti mozgatását irányító altisztnek (Plane Director), a tüzoltó és müszaki mentő személyzetek kiképzéséért, a mentőfelszerelések állapotáért és a mentőszolgálatokért felelős tisztnek (Aircraft Crash and Salvage Officer).

Ugyancsak sárga ruhában végzi nem könnyü szolgálatát a fékezőberendezésért és annak személyzetéért felelős tiszt (Arresting Gear Officer). Ez az egyik legösszetettebb szolgálat, mivel az ide beosztott tiszteknek a fékezőberendezésen kívül ismerniük kell a hordozófedélzeti repülőüzem összes előírását. Az ő ruházatában már némi eltérés tapasztalható, mivel sárga fejvédő helyett három narancsszínü csíkkal ellátott zöld fejvédőt használ.

Ugyanez a zöld fejvédős sárga öltözéke van a „lövésznek” is becézett katapulttisztnek (Catapult Officer). Ez utóbbi végzi a filmekből jól ismert „letérdelős, előremutatós” mozdulatot, és felügyeli a katapultos indítás valamennyi mozzanatát.

A figyelemfelkeltő sárgához hasonlóan a veszélyt jelentő vörösön is több szakág osztozik. A repülőgépek fegyverzetével, a bombákkal, a rakétákkal, a lőszerrel a fegyveres szakág foglalkozik. Vörös pulóvert, mellényt és fehér fejvédőt visel a fegyverzeti tiszt (Ordnance Officer), aki a fegyverzet mozgatását és függesztését felügyeli.

A repülőgéppel visszaérkezett vagy meghibásodott fegyverzet leemeléséért és hatástalanításáért külön személyzet a felelős (Explosive Ordnance Disposal Officer and Crew). Mellényük és fejvédőjük egyaránt vörös, akárcsak a fegyveresek harmadik csoportját alkotó személyzetnek (Ordnance Handlers), akik a fegyverzetet mozgatják a hajó fegyvertároló helyiségei és a repülőgépek között, függesztik vagy éppen leemelik azokat.

„Vörös inges fiúk” szolgálnak a tüzoltó- és müszaki mentőszolgálatnál is. A szolgálat a repülőüzem teljes időtartama alatt készenlétben áll a helyén, illetve a járó motorral várakozó tüzoltó jármüveken, hogy egy kényszerleszállás vagy repülőfedélzeti tüz esetén másodperceken belül beavatkozhasson. Vörös öltözéküket készenlét esetén speciális tüzálló ruha takarja. A semlegesnek mondható fehéret használja a repülőgépek leszállításának kulcsembere, vagyis a leszállásirányító tiszt (Landing Signal Officer). A leszállásirányító platformon dolgozóknak nem kell fejvédőt viselniük, és mivel közülük sokan hajózók is egyben, elég az overall viselete, nem kötelező a fehér pulóver.

Szintén fehérbe öltözik a repülőfedélzet általános biztonságáért felelős tiszt, valamint az alá beosztott biztonsági személyzet (Safety Officer and Crew). Feladatuk meggyőződni arról, hogy minden az előírások szerint zajlik-e.

Fehér pulóver, mellény és fejvédő jár annak a tisztnek is (Air Transport Officer), aki a szállító repülőgép vagy -helikopter rakományával és utasaival kapcsolatos ügyeket koordinálja. Itt kell megjegyezni, hogy szintén fehér mellényt és fejvédőt kapnak azok a civilek, akik látogatóba érkeznek egy hordozóra.

A következő két szakág fehér mellényét megkülönböztető jelzéssel látták el. A repülőszázadokhoz beosztott ellenőrök (Squadron Plane Inspectors) mellényét a század jelölésén kívül pepita minta jelöli, fejvédőjük azonban zöld. Ezek a hibaelhárítónak is nevezett személyek másznak be a katapulton álló repülőgép alá egy utolsó gyors ellenőrzésre, majd hátul, kétoldalt elhelyezkedve jeleznek, ha mindent rendben találtak.

Ugyancsak megkülönböztetett fehér öltözéket viselnek azok az egészségügyi (Medical) szolgálathoz beosztott emberek, akik a repülőfedélzeten bekövetkezett sérülés esetén azonnali segítséget nyújtanak. Mellényüket elöl-hátul nagy vörös kereszt jelöli.

A hordozófedélzeti hierarchia alján a kékek vannak. Kiképzésük gyors és egyszerü, mivel egyszerü feladatokat hajtanak végre, azonban az is igaz, hogy ha azt nem végzik hibátlanul, komoly károk keletkezhetnek. A kék ruhás területek sokszor ugródeszkául szolgálhatnak azoknak, akik szívesen szolgálnának tovább a repülőgép-kiszolgálás területén.

A kékek feladata a repülőgépek rögzítése láncokkal és féktuskóval (Aircraft Handling and Chock Crewmen).

Ugyancsak a kék pulóverbe, kék mellénybe és kék fejvédőbe öltözött tengerészek vezetik a vontató- és indítójármüveket. A vontatók elosztása a traktorkirálynak becézett tengerész feladata. Az ő öltözéke kék fejvédőből és kék mellényből áll, de alatta sárga pulóver jelzi, hogy az illető vezényel valamit.

Ugyancsak a kékek csapatához tartoznak a felvonókat müködtető tengerészek (Elevator Operators). Őket a fehér fejvédő különbözteti meg a többi kék ruhástól.

Mindössze egyetlen terület tartozik a lila színhez: ez az üzemanyag-szolgálat. Őket szőlőnek nevezi a zsargon, az öltözékük színe után. Gyakorlatilag a hordozón fellelhető kenő- és üzemanyagokért felelnek. Ők végzik a repülőgépek és a kiszolgáló jármüvek tankolását, üzemanyagot biztosítanak a karbantartóknak a kiépített hajtómüvek próbáihoz, olajozzák a katapultokat, és rendszeresen ellenőrzik az üzemanyag minőségét. Tevékenységük garantáltan piszkos munkának mondható. Ruházatuk kivétel nélkül lila pulóver, mellény és fejvédő kombinációja.Ugyancsak egyetlen területet takar a barna szín is. A barna pulóvert, mellényt és fejvédőt viselő személyzetet a gépfelelősök (Plane Captains) alkotják. Napi munkájuk meggyőződni arról, hogy a hozzájuk tartozó repülőgép müszakilag megfelelő és a feladatra felkészített állapotban van. Ők felelnek tehát a repülőgép általános állapotáért és tisztaságáért. Ugyancsak ők felügyelik a hajtómüindítást és az azt követő ellenőrzéseket. A gép visszaérkezésekor a kékek helyett a barna ruhások kezelik a láncokat, és rögzítik a gépet a fedélzethez. Mivel ők bocsátják útjára a gépet, és ők is fogadják azt, amikor visszatér, többségük úgy véli, hogy a gép sokkal inkább az övék, mint a pilótáé. A helikopterek gépfelelősei ugyancsak barna öltözéket, de vörös fejvédőt viselnek.

A zöld öltözéket viselők létszáma viszonylag nagy, több szolgálat tagjai tartoznak ide.A katapult körül is számos zöld ruhás dolgozik. Öltözékük zöld pulóver, mellény és fejvédő. A biztonsági megfigyelő (Catapult Safety Observer) közvetlenül az indítótiszt alá van beosztva. Ő is azt figyeli, hogy a katapultra történő csatlakoztatás és az indítás előkészületei szabályszerüen zajlanak-e. A katapultos csatlakoztatást és a visszatartó rögzítés felhelyezését (Hook-up and Holdback Crew) végző személyzet munkáját a repülőfedélzet biztonsági altisztje (Topside Safety Petty Officer) ellenőrzi. Ő az utolsó, aki kifut az indításra kész gép alól.

Időközben a sugárterelő felemelését végző operátor (Jet Blast Deflector Operator) felemeli a terelőt a repülőgép mögött. A terelő müködését figyelemmel kísérő megfigyelő is zöldben van, de mellénye fehér színü.

A személyzet egy másik tagja (Centerdeck Operator) ezalatt a katapult kezelőszemélyzetével kommunikál, megadja az indítandó repülőgép típusát, oldalszámát és súlyát. Ez utóbbi a katapult gőznyomásának beállítása miatt fontos. Eközben a súlytáblát tartó ember (Weight Board Operator) a táblán lévő számokat beállítva, majd a táblát felmutatva jelzi a pilótának a gép súlyát.

Hasonlóan többszereplős a fékezőberendezés müködtetése is. Az ellenőrök (Deck Checkers) meggyőződnek arról, hogy a fedélzet akadálymentes. Miután a gép leszállt, a zöld ruhás személyzet egy másik tagja (Hook Runner) beszalad a gép mögé, meggyőződik arról, hogy a kötél leakadt a gép fékezőhorgáról, majd jelt ad a fedélzet szélén, a „macskajárdán” álló operátornak (Deck Edge Operator), aki visszahúzza a fékezőkötelet.

A repülőszázadok karbantartó személyzete (Aircraft Maintenance Crew) szintén a zöld közösséghez tartozik.

Ugyancsak zöldben végzik feladatukat a fotósok és az operatőrök, akik folyamatosan fotózzák, filmezik és dokumentálják a repülőfedélzeten folyó tevékenységet.A helikopterek fel- és leszállását vezénylő tengerész (Helicopter Landing Signal Enlistedman) zöld ruhája vörös fejvédővel egészül ki.

Amikor egy repülőgép-hordozó magas rangú katonai vagy kormányzati személyt fogad, minden szakágból felsorakozik egy-egy személy, szivárványszínü sorfalat alkotva. Ez a „sideboys”-nak nevezett sorfal azokból az időkből származik, amikor a nemesek nem fáradtak azzal, hogy a vitorlás hadihajók fedélzetére felmásszanak, inkább székbe ültek, és a kadétok két sort alkotva, két kötélbe kapaszkodva felhúzták a fontos vendéget a fedélzetre. Napjaink VIP-jei erre természetesen nem tarthatnak igényt. Számukra marad a tengerészek sorfala és a tisztelgés.

Ha tetszett a cikk, kövesse
a JETflyt a Facebookon!

Még több friss hír

2017-07-18 16:35:29
Két turnusban, kilencvenhárom tanuló vett részt a nyár első hónapjaiban a kecskeméti repülőbázison szervezett honvédelmi táborokban. Többen közülük ismerősként üdvözölték a kiképzőiket – ők már tavaly is táboroztak a bázison.
2017-07-14 12:04:36
A napokban látott napvilágot a hír, miszerint Oroszország védelmi minisztériuma 2017. július 5-én szerződést kötött az Oroszország Helikopterei Holdinggal - annak is a kazanyi helikoptergyárával, további 10 darab Ansat-U típusú könnyű kiképző forgószárnyas vásárlásáról.
2017-07-12 16:37:58
2017. július 11-én, kedden, helyi idő szerint 14 óra 30 perc körül lezuhant a Bangladesi Légierő 102-es oldalszámú Jak-130-as kiképző repülőgépe. A gép kétfős személyzete sikeresen katapultált.
   MÁSOK ÍRTÁK
2017. 07. 25., 10:59

Ejtőernyős ugrás Szolnok felett

Körülbelül háromezer méterről ugrottak ki egy amerikai repülőgépből és egy magyar helikopterből a Black Swan 2017 többnemzeti gyakorlat részeként az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Ezred katonái. Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis felett végrehajtott feladat több szempontból is különleges volt.
2017. 07. 24., 09:51
Hetvenöt éve dolgozik a világ legidősebb, 92 éves repülőgépszerelője, akinek esze ágában sincs nyugdíjba vonulni, annyira szereti a szakmáját.
2017. 07. 24., 09:38
A vizes világbajnokság megnyitóját követő napon a főváros XIII. kerületében, a Duna Aréna és környéke légterében megjelentek a Légirendészeti Szolgálat helikopterei.
2017. 07. 20., 10:20

Pápáról indult az amerikai ejtőernyős gyakorlat

Az MH Pápa Bázisrepülőtérről indult az amerikai hadsereg látványos bemutatója a Swift Response 2017 gyakorlat nyilvános napján, július 18-án, kedden. Az Egyesült Államok hadseregének és más szövetséges államok katonáinak ejtőernyős akciója Bulgáriában fejeződött be.

  Legfrissebbek most

Meg kell tartani és fejleszteni kell a honvédség különböző katonai képességeit, mert ez az ország biztonságának garanciája – mondta dr. Simicskó István honvédelmi miniszter július 25-én, kedden Szolnokon, a négy Mi−17-es helikopter ipari nagyjavítás utáni használatbavétele alkalmából rendezett ünnepségen.

  HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Amennyiben feliratkozik alkalmi hírlevelünkre, postafiókjába küldjük a legfrissebb híreket!

E-mail cím:

Megszólítás:


A hírlevél feliratkozáshoz el kell fogadni a feltételeket.

Feliratkozás most

  Háború Művészete magazin

Amit korábban már az orosz médiák is nyilvánosságra hoztak, most vietnámi részről is megerősítésre került: a délkelet-ázsiai ország 64 darab T-90Sz/SzK harckocsit vásárol Oroszországtól.